Archive | February 2013

โครงงานการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด

โครงงานการทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด

 

การใช้ประโยชน์จากมะกรูด

1. ใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะกรูด เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ1. 1 ใบมะกรูด มีรสปร่า กลิ่นหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ำใน ดับกลิ่นคาว

1.2. ผลลูกมะกรูด มีรสเปรี้ยว กัดเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว กัดเถาดานในท้อง แก้ระดูเสีย ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในลำไส้

1.3 ผิวลูกมะกรูด มีรสปร่า กลิ่นหอมร้อน ขับลมในลำไส้ ขับระดู ขับผายลม

1.4 น้ำในลูกมะกรูด มีรสเปรี้ยว แก้ไอเสมหะ ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในลำไส้

1.5 ราก มีรสจืดเย็น แก้ไข้ ถอนพิษสำแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้พิษฝีภายใน

แก้ เสมหะ

2. ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องสำอางต่าง ๆ

3. กรดซิตริกที่อยู่ในมะกรูด ช่วยขจัดคราบสบู่ที่หลงเหลืออยู่ ทำให้ผมหวีเรียบง่าย น้ำมันจากผิวมะกรูดช่วยให้ผมดกเป็นเงางาม

4. ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ดับกลิ่นคาวของอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงต่าง ๆ

 

วัสดุ/อุปกรณ์

1.ถังสีขาวหนึ่งใบ

2. ไม้พาย 1 อัน

3. ผ้าขาวหนึ่งผืน

 

วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

1.มะกรูด  3  กิโลกรัม

3. น้ำด่าง(น้ำที่นำเอาขี้เถ้ามาแช่) 1 ขวด

2.เกลือ ½ กิโลกรัม

4.หัวเชื้อ N70 ½ กิโลกรัม

 

วิธีการทำน้ำยาล้างจากจากมะกรูด

                                                            เตรียมวัตถุดิบ

1.นำเกลือไปละลายกับน้ำสะอาด ½  ลิตร แล้วกรองด้วยผ้าขาวไม่ให้มีสิ่งสกปรก

2.ต้มมะกรูดในน้ำประมาณ 5 ลิตร จนเปื่อย แล้วกรองด้วยผ้าขาวเอาแค่น้ำ ห้ามมีเนื้อมาผสมแม้แต่น้อย

3.ล้างถังและไม้พายที่จะใช้กวนให้สะอาด

                                                                       วิธีทำ

1.เทหัวเชื้อ N70 ลงไปในถังกวนไปด้านที่ถนัด ให้กวนไปด้านเดียวตลอดห้ามกวนวนกลับเด็ดขาด กวนไปเรื่อยๆจนหัวเชื้อมีสีขาวข้นและเหนียว

2.เทน้ำเกลือลงไปเป็นช่วงๆทีละน้อย และต้องรีบกวนให้เร็วเพื่อไม่ให้หัวเชื้อจับตัวเป็นก้อน หากจับตัวเป็นก้อนจะ

ต้องคนให้แตกค่อยใส่น้ำเกลือลงไปอีก ใส่น้ำเกลือลงไปจนหมด กวนต่อไปอีกเล็กน้อย

3.เทน้ำด่างลงไปทีละน้อยพร้อมกับคนไปด้วย จนน้ำด่างหมด

4.หลังจากนั้น ใส่น้ำมะกรูดลงไปกวนต่อไปอีก แต่อย่าคนแรงเพราะจะมีฟองออกมามากเกินไป

5.คนต่อไปอีกเล็กน้อย จากนั้นเอาฝาปิดถังไว้แล้วทิ้งเอาไว้สองวัน หลังจากนั้นก็กรอกใส่ขวด และนำไปใช้ล้างจานได้เลย

Advertisements